Köregler

KÖREGLER


Förskolans köregler utformas enligt 8 kap. 19 § skollagen.


Butterfly Förskola är med i Stockholms stads gemensamma ansökningssystem (GAS) och endast där kö och erbjudande om plats kan administreras.

INTAGNINGSREGLER


Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:


 - Förtur
- Anmälningsdatum (ködatum)

FÖRTUR


1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2a kap 9§ skollagen


2. Barn som redan har placering på enhet 200477 ( enhet Pupporna, förskolans småbarnsavdelning) och som går över till enhet 200457 ( enhet Fjärilarna, förskolans syskonavdelning)


3. Syskonförtur. Barn med syskon som redan är placerade på Butterfly Förskola 

ANMÄLNINGSDATUM (KÖDATUM)


  • Det datum ni gör ansökan blir ert ködatum.


  • Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag.


  • Om ni söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.


  • Söker ni förskola efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ert ködatum.

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss


Postadress: Askersundsgatan 6, 124 67 Bandhagen


E-post: info@butterflyforskolan.com


Telefon: 08 - 647 25 70