Enheter och avdelningar

ENHETER OCH AVDELNINGAR


Butterfly Förskola består av två enheter:



Förskolan Butterfly Pupporna


  Förskolan Butterfly Fjärilarna.




ENHET PUPPORNA


Enhet Pupporna är en


SMÅBARNSAVDELNING


för barn i åldern mellan ca 1–3 år.



Läs mer 



ENHET FJÄRILRNA


Enhet Fjärilarna är en


SYSKONAVDELNING


för barn i åldern mellan ca 3–6 år.


Läs mer