Riktlinjer och styrdokument

RIKTLINJER OCH STYRDOKUMENT


Butterfly Förskola bedriver en fristående förskoleverksamhet som regleras av internationella, nationella, kommunala och lokala styrdokument.


Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Läs mer



Skollagen, (2010:800)

Läs mer



Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad

Läs mer


Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad

Läs mer


LpFö-18, Läroplan för förskola,

Läs mer 


LpFö-18, Curriculum for the Preschool

Läs mer 


Verksamhetsplan

Läs mer


Värdegrund 

Läs mer


Likabehandlingsplan

Läs mer

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss


Postadress: Askersundsgatan 6, 124 67 Bandhagen


E-post: info@butterflyforskolan.com


Telefon: 08 - 647 25 70