Feedback, synpunkter

FEEDBACK, SYNPUNKTER, KLAGOMÅL


Alla beteenden har i grunden en positiv intention. Det kan dock ibland uppstå situationer som trots de bästa intentioner kan ger upphov till synpunkter och klagomål.


Vi på Butterfly Förskola ser synpunkter och klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Vi skulle därför vilja höra alla åsikter om förskolans verksamhet, hemsida eller något annat. 


Ni kan använda vårt kontaktformulär som ni fyller i och skickar in digitalt eller vår klagomålsblankett  som ni fyller i, skriver ut och skickar in med posten.


Vi försöker att behandla alla synpunkter och klagomål så snabbt och objektivt som möjligt.


Tack för hjälpen.

ARBETSGÅNG FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

Steg 1

 

På Butterfly Förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/ klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den/ dem det berör.

Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att ni kontaktar avdelningens arbetslagsledare vilket ni också kan göra om ni av någon anledning ej personligen vill kontakta den eller dem som klagomålet/ synpunkten berör.

Steg 3 

 

Är ni inte nöjda efter steg 1, 2 kontaktas förskolans rektor

Steg 2 

 

Arbetslagsledare tar emot ert klagomål och kontaktar berörd person eller arbetslag för att få deras syn på sakfrågan. 

Arbetslagsledare ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 14 dagar.

Steg 4


 Om klagomålet inte redas ut av förskolans rektor eller om ni anser att förskolan inte fullgör sitt uppdrag kan ni kontakta Stockholms kommun som har ansvar för att kontrollera att fristående förskolor följer de lagar och förordningar som gäller.