Småbarnsavdelning

ENHET PUPPORNA - SMÅBARNSAVDELNING

Enhet Pupporna ligger på Askersundsgatan 14.


Det är en småbarnsavdelning för barn i åldern mellan ca 1–3 år.


På Pupporna har vi plats för sammanlagt 28 barn som delas under dagen upp i 2-4 smågrupper beroende på  aktiviteter.


Barnen som är i åldern 1-3 år är i stort behov av rutiner, trygghet och ordning. Varje dag bör se likadan ut och varje sak bör ha sin speciella plats.


Barnen i den här åldern har också ett stort behov av att utveckla sin självständighet. Barnen behöver hjälp med att själv kunna göra saker.


Det lilla barnet är väldigt intresserad av de vardagliga sysslorna som vi vuxna gör. Vi lägger stor vikt vid detta. Hos oss får barnen utföra olika sysslor som de ser vuxna göra hemma, t ex duka, duka av, sopa, dela frukt, m.m.


På Pupporna är hela miljön anpassad efter de små barnens storlek, behov och intressen. Det ska vara roligt och lockande för barnen att utforska, leka och lära sig. Alla hyllor, bord och stolar på Pupporna är i barnens höjd.


En vanlig dag på Pupporna består av utomhusaktiviteter, arbetspasset, samling på svenska eller engelska, måltider och vila.


Dagens aktiviteter på Pupporna börjar utomhus på vår förskolegård. Barnen från förskolans alla avdelningar träffas och leker tillsammans fram till klockan 9.00. Sedan delar vi barnen i mindre grupper som går till skogen och närliggande lekparker och utforskar sin utomhusmiljö.


Under arbetspasset inomhus arbetar barnen med Montessori materialen, målar, skapar, bakar, läser och spelar.


På Pupporna pratar vi både svenska och engelska med alla våra barn. Samlingar har vi också på svenska och på engelska. Under samlingstiden pratar vi om veckodagarna, månader, årstider, väder och diskuterar olika teman: familj, djur, kroppen m.m.


Rörelse är särskilt viktigt i småbarnsåldern och därför har vi dagliga utevistelse, skogsutflykter samt gympa varje vecka.