Riktlinjer och styrdokument

RIKTLINJER OCH STYRDOKUMENT


Butterfly Förskola bedriver en fristående förskoleverksamhet som regleras av internationella, nationella, kommunala och lokala styrdokument.


Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Läs merSkollagen, (2010:800)

Läs merRiktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad

Läs mer


Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad

Läs mer


LpFö-18, Läroplan för förskola,

Läs mer 


LpFö-18, Curriculum for the Preschool

Läs mer 


Verksamhetsplan

Läs mer


Värdegrund 

Läs mer


Likabehandlingsplan

Läs mer