RIKTLINJER OCH STYRDOKUMENT


Butterfly Förskola bedriver en fristående förskoleverksamhet som regleras av internationella, nationella, kommunala och lokala styrdokument.


Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Läs merSkollagen, (2010:800)

Läs merRiktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad

Läs mer


Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad

Läs mer


LpFö-18, Läroplan för förskola,

Läs mer 


LpFö-18, Curriculum for the Preschool

Läs mer 


Verksamhetsplan

Läs mer


Värdegrund 

Läs mer


Likabehandlingsplan

Läs mer