Öppettider

ÖPPETTIDER

 

Butterfly Förskola följer Stockholms stads riktlinjer och ramtider för öppethållande.

 

Stockholm stads ramtider är mellan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton.

 

Vi öppnar och stänger på enhet Pupporna.

VISTELSETID/VISTELSETIDSSCHEMA

 

Vistelsetid är den tid under dagen som barnen är på förskolan. Barnens vistelsetider ligger till grund för personalens arbetstider.

 Vistelsetidsschema är en överenskommelse mellan vårdnadshavarna och förskolan. Personalens scheman läggs så att det är god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.


För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning är det viktigt att vårdnadshavare lämnar schema över barnets vistelsetid och följer överenskommen tid. I den överenskomna vistelsetiden ingår även tid för lämning och hämtning.


Huvudmannen  kontinuerligt följer upp vårdnadshavarnas behov av öppethållande genom att begära vårdnadshavarna skriftligt anger vilka tider som de önskar ha sina barn på förskolan dag för dag.


Vid vårdnadshavarnas behov av ändrade vistelsetider inom ramen för heltidsvistelse möter förskolan det omgående. Vid ändring av vistelsetider från deltid till heltid måste anmälan göras 30 dagar innan ändringen ska börja gälla.


JULLOV, SOMMARLOV


Under jul- och sommarlov erbjuder vi verksamhet på vår enhet Pupporna som ligger på Askersundsgatan 14, under förutsättning att vårdnadshavarna i förväg meddelat förskolans rektor behov av detta.

APT/PLANERINGSDAGAR


Varje enhet har arbetsplatsträff (APT) en gång per månad efter klockan 15:00 och fyra planeringsdagar per år. Då håller förskolan stängt. 


För vårdnadshavarna som har behov av omsorg erbjuds alternativ placering på ehhet Pupporna vid dessa tillfällen.