Verksamhetsidé

                                 VERKSAMHETSIDÉ


På vår förskola satsar vi på en bred verksamhet där språk, matematik, naturvetenskap, naturaktiviteter, drama, gymnastik, skapande, musik och rörelse ingår.

 

Vårt mål är är självständiga och  kreativa barn som tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad. 

 

Vi stödjer och uppmuntrar barnen till att :

 

  • Bli självständiga men också utvecklas i grupp.
  • Utveckla sin naturliga känsla för ordning, ansvar och hänsynstagande till varandra.
  • Få förståelse för sin omgivning och uppskatta både sin egen kultur och andras.
  • Arbeta för att utveckla sin grov- och finmotorik.
  • Få möjlighet att arbeta med alla sina sinnen.
  • Utveckla känslan för svenska och engelska språken.
  • Öka rikedom i uttrycksförmåga och ordförråd samt möjligheten och säkerheten i att använda språken.
     

 Vi vill så ”frön” i våra barn, det vill säga skapa ett intresse för alla de ämne som barnen kommer att lära sig i skolan.