Arbetssätt

ARBETSSÄTT


Förskolans pedagoger uppmuntrar barnen till att försöka klara av att göra saker på egen hand, (”jag kan själv”) d.v.s. uppmuntra till självständighet.


I lugn och ro får barnen pröva på att göra allting i sin egen takt och efter sin egen förmåga. Pedagogerna skapar också förutsättningar så att alla barn kan känna lust, nyfikenhet och intresse.


Vår språkinriktning är svenska och engelska. Varje dag ”språkbadar” barnen. Det innebär att alla barn får ta del av svenska och engelska i sin dagliga miljö. På varje avdelning arbetar både svensk- och engelsktalande pedagoger.