Värdegrund

VÄRDEGRUND


Alla medarbetare på Butterfly Förskola förenas av företagets värdegrund som handlar om gemensamma och överenskomna värderingar.

Vår värdegrund förtydligas i våra fyra kärnvärde: respekt, empati, självständighet, ansvar.

 RESPEKT  

 

 • Vi behandlar alla lika, alla har lika värde.
 • Vi är nyfikna på olikheter och lär av varandra.
 • Vi ser varje barn och tar hänsyn till deras behov.
 • Vi är goda förebilder, genom vårt beteende visar vi hur barnen kan agera.
 • Vi är glada, positiva pedagoger som försöker lämna våra vardagsbekymmer hemma.
 • Vi har en öppen kommunikation och stödjer varandra genom kriser på det sätt som passar individen.
 • Vi samarbetar med föräldrarna för barnens bästa utifrån barnens behov.

EMPATI

 

 • Vi försöker se och ha förståelse för vad andra känner.
 • Vi lyssnar aktivt på varandra och hjälper varandra vid behov.
 • Vi alltid visar omtanke. 
 • Alla ska känna tillhörighet.

SJÄLVSTÄNDIGHET


 • Vi tar ansvar för våra uppgifter
 • Vi självständigt planerar våra aktiviteter och strukturerar våra tillvägagångssätt
 • Vi är trygga som personer
 • Vi är trygga i våra yrkesroller
 • Vi arbetar på utan att hela tiden behöva bekräfta/förankra
 • Vi ger barnen möjlighet att utvecklas till självständiga individer
 • Vi uppmuntrar självständighet genom att göra miljön och material anpassade för barnen

ANSVAR

 

 • Vi tar ansvar för vårt arbete och våra uppgifter

 • Vi tar ansvar för oss själva och är goda förebilder för barnen.

 • Vi hjälper barnen att hitta sin motivation, utveckla koncentration, få syn på och ta ansvar för sitt eget lärande.