Inskolning

INSKOLNING


Barnets första dagar på förskolan kallas för " inskolning". Det är en tid när barnet får chansen att vänja sig vid att gå på förskola och vara trygg med förskolans miljö och avdelnings personal. Inskolning handlar dock inte enbart om barnets trygghet, det är lika viktigt att få även vårdnadshavarna att känna sig trygga. När vårdnadsharvarna  känner sig trygga både med förskolan och med pedagogerna, så blir det mycket lättare att skapa den bästa möjliga förskolestarten för barnet.

 

Varje barn är unik och ska accept­eras och bemötas på sina egna villkor. För att uppfylla det enskilda barnets individuella behov och skapa en så trygg start som möjligt även inskolningen måste utformas individuellt för varje barn. Olika barn behöver olika inskolningstider, därför rekommenderar vi att vårdnadshavarna ska  vara beredda att det kan behövas minst två veckor. Om det visar sig ta mindre än två veckor kan man i så fall avsluta inskolningen tidigare.

 

På vår förskola erbjuder vi oftast en s.k. föräldraaktiv inskolning. Det innebär att en av vårdnadshavarna är med sitt barn på förskolan under ca fem timmar per dag de första tre-fem dagar i barnets inskolningsperiod. Under de dagarna är vårdnadshavaren aktiv och sköter all omvårdnad själv. Vårdnadshavaren ska aktivt delta i verksamheten och finnas som en trygg bas för barnet som i sin tur får möjlighet att bli nyfiket på och ta initiativ till lek och samspel med pedagoger och andra barn.Vårdnadshavare och barnet får på det sätt tillsammans bekanta sig med förskolan och känna sig på så sätt trygga i förskolans verksamhet. Vårdnadshavarna får också en bra möjlighet för bättre inblick i förskolans verksamhet och att känna sig delaktiga i sitt barns vardag. I en föräldraaktiv inskolning behöver inte barnen tränas på att lämna sina vårdnadshavarna, utan kan "bara vara". Vi upplever att inskolningarna går bra både för barnen, vårdnadshavarna och för pedagogerna. Alla blir trygga tillsammans.